Ubezpieczenia turystyczne

Wybierając się w podróż, zwłaszcza zagraniczną, warto pomyśleć o dobrym ubezpieczeniu. Będziemy wtedy pewni, że w razie wypadku, choroby czy kradzieży unikniemy przykrych sytuacji i otrzymamy potrzebną nam pomoc. W naszych towarzystwach ubezpieczeniowych znajdziemy więc podstawowe warianty ubezpieczenia podróżnego:
 • ubezpieczenie kosztów leczenia
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • ubezpieczenie bagażu
 • ubezpieczenie assistance
Dodatkowo ubezpieczyciele proponują jeszcze:
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • ubezpieczenie kosztów ratownictwa
 • ubezpieczenie ryzyka amatorskiego uprawiania windsurfingu, wspinaczki górskiej, narciarstwa
 • ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków przy wyczynowym uprawianiu sportów ekstremalnych
 • ubezpieczenie sprzętu specjalistycznego, np. fotograficznego, sprzętu do nurkowania

Warto wiedzieć

Wyjazd zagraniczny wiąże się z pobytem w warunkach pogodowych, prawnych, społecznych i ekonomicznych odmiennych niż polskie. Dlatego warto pamiętać, że:
 • leczenie za granicą jest bardzo drogie,
 • minimalny zakres ubezpieczenia podczas wyjazdu zagranicznego to:
  • ubezpieczenie kosztów leczenia,
  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • ubezpieczenie od utraty lub zniszczenia bagaży,
 • w trudnych sytuacjach niezwykle użyteczne jest ubezpieczenie kosztów natychmiastowej pomocy - assistance, zapewniające pomoc Towarzystwa w miejscu pobytu,
 • od każdego lekarza należy brać skierowania na zabiegi i badania, by w przyszłości uzyskać zwrot poniesionych na nie kosztów,
 • w przypadku kosztów poniesionych na zakup lekarstw rachunki i diagnozę lekarza należy przedstawić w ciągu 7 dni od daty powrotu do kraju.
Spośród bogatej oferty ubezpieczeń wybierzemy najbardziej dostosowaną do Państwa potrzeb.