Ubezpieczenia na życie

Chcąc zapewnić bliskim bezpieczeństwo finansowe w trudnych chwilach życia, zadbać o bezpieczny start dzieci w dorosłość i o swoje przyszłe finanse, wystarczy wybrać odpowiednie ubezpieczenie na życie. Dzięki ubezpieczeniu na życie możesz zabezpieczyć spłatę kredytów i pożyczek oraz uniknąć problemów spadkowych. To doskonały sposób lokowania i pomnażania kapitału.

Ubezpieczenia tradycyjne

Są to polisy ochronne oraz ochronno-oszczędnościowe. Ich celem jest zapewnienie świadczenia rodzinie na wypadek śmierci ubezpieczonego. Wypłata świadczenia umożliwia spłatę zobowiązań - kredytów, a także podatków spadkowych. Dzięki temu rodzina może normalnie funkcjonować po stracie osoby zapewniającej jej utrzymanie.

W tej grupie są również ubezpieczenia pozwalające na budowanie kapitału na przyszłość. Kapitał ten wraca do Ciebie w chwili, gdy osiągasz określony wiek lub w razie rezygnacji z ubezpieczenia.

Ubezpieczenia z funduszem kapitałowym

Indywidualne ubezpieczenia na życie zapewnią Twoim najbliższym ochronę ubezpieczeniową, a Tobie pozwolą zgromadzić kapitał na przyszłość, dając gwarancję utrzymania standardu życia na emeryturze. Możesz wybrać rodzaj inwestycji i poziom ryzyka. Zawsze będziesz mieć dostęp do swoich pieniędzy.
W tej grupie ubezpieczeń mamy specjalne rozwiązania dla rodziców, seniorów, inwestorów, kredytobiorców a także polisę z rentą.

IKE z polisą ubezpieczeniową

Indywidualne konto emerytalne to wygodny sposób oszczędzania na emeryturę lub inne długoterminowe cele.
Masz pełną kontrolę nad gromadzonymi oszczędnościami i od pewnego momentu masz bezwarunkowe prawo do całości wypracowanych zysków.
Dodatkowo zyskujesz zabezpieczenie na wypadek inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem oraz bezrobocia.

Grupowe ubezpieczenia na życie

Troska o pracowników tworzy dobrą atmosferę w każdej firmie i instytucji, to zaś przekłada się na powodzenie w interesach i sukces firmy na rynku. Wiedzą o tym dobrze - zarówno menedżerowie zarządzający dużymi przedsiębiorstwami i korporacjami, jak również prywatni przedsiębiorcy- właściciele małych i średnich firm. Pracodawcy coraz częściej wdrażają w swoich firmach programy ubezpieczeniowe o charakterze ochronnym i inwestycyjnym, przygotowywane - z myślą o swoich pracownikach - we współpracy z partnerami z branży ubezpieczeniowej. Gwarantują one - oprócz wielu korzyści dla pracowników i pracodawcy- możliwość osiągnięcia przez firmę długookresowych celów - finansowych i pozafinansowych - stając się istotnym czynnikiem motywacyjnym, pozwalającym pozyskać i zatrzymać w firmie najlepszych pracowników.

Sukces firmy coraz częściej zależy od profesjonalizmu i zaangażowania ludzi, którzy w niej pracują. Dlatego też, grupowe ubezpieczenia pracownicze są rodzajem pozapłacowych świadczeń i motywatorów pracowniczych. Budują one więź pracowników z firmą, a także umacniają ich lojalność oraz umożliwiają zatrzymanie w firmie najbardziej wartościowych pracowników.

Takie właśnie Pracownicze Ubezpieczenia Grupowe o charakterze motywacyjnym dla pracowników małych i średnich firm oraz korporacji, a także programy ubezpieczeniowe dla prywatnych przedsiębiorców i różnych grup zawodowych oferuje "POLISA-ŻYCIE" S.A., ALLIANZ, HESTIA. Zostały one przygotowane z myślą o oczekiwaniach i potrzebach pracowników, a także w trosce o zagwarantowanie korzyści finansowych firmie oraz zapewnienie poczucia bezpieczeństwa prywatnemu przedsiębiorcy i jego najbliższej rodzinie.
Nasze programy ochronne i inwestycyjne przygotowane - z myślą o Twoich pracownikach - stanowią atrakcyjną propozycję nawet dla najbardziej wymagających Klientów. Zostały stworzone w o oparciu o standardy europejskie a przede wszystkim w odpowiedzi na potrzeby rynku i z myślą o nowych perspektywach życia.