Ubezpieczenia mieszkaniowe

Mieszkanie lub dom są zazwyczaj najważniejszym i najcenniejszym dorobkiem życia. Niespodziewane zdarzenie np. pożar może spowodować, że w jednej chwili tracimy dorobek całego życia. Katastrofy takie występują rzadko, ale powodują straty totalne. Ubezpieczenie mieszkania zwykle kojarzy się z ochroną przed zagrażającymi i powszechnymi włamaniami. Zwróć jednak uwagę na to, że łatwiej odrobić stratę telewizora, albo nawet obejść się bez niego, niż nie mieć gdzie mieszkać. Dlatego zawierając ubezpieczenie mieszkania lub domu nie zapominaj o ubezpieczeniu substancji mieszkania, czyli "murów", od skutków zdarzeń losowych.

Kiedy warto wykupić ubezpieczenie mieszkania?

Ubezpieczenie można zawrzeć w każdym momencie. Zazwyczaj są to polisy roczne, ale można też kupić ubezpieczenie na czas krótszy. Planując wyjazd np. na wczasy nie zapomnijmy ubezpieczyć mieszkania.

W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia zakres jego obejmuje szkody powstałe na skutek:
  • zdarzeń losowych (np. pożar, uderzenie pioruna zalanie, huragan, powódź, grad, wybuch, osuwanie się ziemi)
  • akcji ratowniczej związanej z tymi zdarzeniami
  • kradzieży z włamaniem i rabunku oraz zniszczenia związane z nimi
  • dewastacji
  • odpowiedzialności cywilnej ubezpieczającego

Za co bierze odpowiedzialność towarzystwo ubezpieczeniowe?

Towarzystwo ubezpieczeń bierze odpowiedzialność za skutki zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem i rabunku (w zależności od wybranego wariantu). Czasami towarzystwa oferują polisy ubezpieczenia mieszkania w formie pakietu, w skład którego wchodzić może odpowiedzialność cywilna, NNW, ubezpieczenia komunikacyjne itp.