Ubezpieczenia majątkowe

Mieszkanie lub dom są zazwyczaj najważniejszym i najcenniejszym dorobkiem życia. Niespodziewane zdarzenie np. pożar czy powódź, może spowodować, że w jednej chwili tracimy dorobek całego życia. Katastrofy takie występują rzadko, ale powodują straty totalne. Jeżeli Twój dom i twoje zdrowie są dla Ciebie naprawdę ważne i masz świadomość, że możesz nagle stracić wszystko, powinieneś zdecydować się na ich ubezpieczenie. Możemy zaoferować takie ubezpieczenie w jednym z siedmiu Towarzystw Ubezpieczeniowych, jakie posiadamy w swojej ofercie. Wybierzemy najkorzystniejszą ofertą ubezpieczeniową, co pozwoli na zaoszczędzenie pieniędzy oraz czasu, jaki byłby potrzebny na przedzieranie się przez gąszcz ogólnych warunków ubezpieczeń produktów oferowanych przez poszczególne Towarzystwa Ubezpieczeniowe.

Ryzyka wchodzące w skład prywatnych pakietów majątkowych:

Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych:

Chroni przed skutkami takich zdarzeń jak: pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, implozja, uderzenie lub upadek statku powietrznego, huragan, grad, zalanie, dym i sadza, wyciek wody z akwarium, zalanie przez osoby trzecie, trzęsienie ziemi, zapadanie lub obsunięcie ziemi, uderzenie pojazdu mechanicznego, upadek drzew, fala dźwiękowa, przepięcie, i innych.

Mienie od kradzieży z włamaniem:

Ubezpieczenie pokrywa koszty rzeczy utraconych w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku. Ubezpieczenie od kradzieży najczęściej jest rozszerzonym wariantem ubezpieczenia mieszkania od ognia i innych zdarzeń losowych. Kradzież z włamaniem - to kradzież dokonana po usunięciu zabezpieczeń przy użyciu siły lub narzędzi.

Assistance i dodatkowe rozszerzenia:

Usługa assistance oznacza, że w przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego (np. kradzieży), zakład ubezpieczeń zapewni, o ile jest to konieczne, pomoc medyczną, opiekę nad dziećmi, opiekę nad zwierzętami, pobyt w hotelu, a także zorganizuje i pokryje koszty usług remontowych (np. ślusarza).

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:

Chroni przed finansowymi konsekwencjami sytuacji, w której np. zalaliśmy mienie osób trzcich, nasze dziecko stłukło szybę – w tym momencie odpowiedzialność za szkody przchodzi na Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Trudno przeciwdziałać wypadkom. Jeszcze trudniej je przewidywać. Ubezpieczenie NNW ochroni Cię przed ich dotkliwymi skutkami. Dodatkowo ubezpieczyciel zwróci Ci wydatki poniesione na rehabilitację, zakup protez, koszty przeszkolenia zawodowego itp.