Ubezpieczenia komunikacyjne

Jesteśmy partnerem 10 towarzystw ubezpieczeniowych, które za naszym pośrednictwem oferują ubezpieczenia komunikacyjne dla osób fizycznych oraz prawnych. Kilkunastoletnie doświadczenie i specjalizacja w ubezpieczeniach komunikacyjnych pozwoliło nam przygotować wiele atrakcyjnych rozwiązań, dobór odpowiedniego zakresu ubezpieczenia, który spełni Państwa oczekiwania oraz które bezpośrednio przełoży się na niższą składkę płaconą przez Państwa.

Super Oferta:
Dla Klientów posiadających 60% zniżki w OC, wiek powyżej 29 lat, pojazd do 10 lat udzielamy 40% zniżki w AC. Masz powyżej 35 lat u nas od razu dostaniesz u nas 60% zniżki.
Szczegóły promocji uzyskasz u naszego agenta.

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym polegającym na objęciu przez zakład ubezpieczeń odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez kierujących pojazdem - innym osobom lub ich mieniu. Z tytułu OC towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane wypłacić odszkodowanie poszkodowanym niezależnie od tego, kto prowadził dany pojazd. Brak OC ujawniony przez np. policję skutkuje zatrzymaniem pojazdu oraz wysokimi karami nakładanymi przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Ubezpieczenie Autocasco + Kradzież

Ubezpieczenie autocasco gwarantuje wypłatę odszkodowania, gdy nastąpi uszkodzenie pojazdu lub jego wyposażenia wskutek:
 • zderzenia z innym pojazdem
 • uszkodzenie w wyniku nagłego działania siły w zetknięciu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami z zewnątrz pojazdu
 • działania osób trzecich
 • uszkodzenie pojazdu przez sprzęt sportowy przewożony na bagażniku zewnętrznym w wyniku zderzenia się tego sprzętu sportowego z przedmiotami z zewnątrz pojazdu
 • zdarzeń losowych takich jak: powódź, pożar, wybuch, nagłe działania sił przyrody
 • działania czynników termicznych lub chemicznych z zewnątrz pojazdu
 • gdy dojdzie do kradzieży pojazdu, lub części jego wyposażenia, a także uszkodzenia pojazdu po kradzieży lub próbie kradzieży

Ubezpieczenie ASSISTANCE

Ubezpieczenie assistance zapewnia ochronę kierowcy i pasażerom w czasie podróży w zakresie pomocy technicznej i medycznej. Pomoc ta jest udzielana w związku z wypadkiem drogowym, awarią samochodu, jego utratą lub chorobą kierowcy albo pasażera.

WARTA MOTO-ASSISTANCE

Wystarczy jeden telefon do CENTRUM ALARMOWEGO WARTY, aby otrzymać niezbędną pomoc:
 • informacyjną
 • serwisową
 • w podróży
 • medyczną
 • dodatkową
Warianty roczne Złoty, Złoty+ i Platynowy przeznaczone są dla samochodów osobowych, oraz ciężarowo-osobowych, kempingowych i ciężarowych o ile ich dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony, przyczep o ładowności do 750 kg (z zastrzeżeniem braku świadczenia pojazdu zastępczego) i motocykli. Warianty Złoty i Złoty+ - gwarantują Ubezpieczonym (kierowcy oraz pasażerom podróżującym ubezpieczonym pojazdem w chwili zdarzenia) otrzymanie na terenie zarówno Polski jak i Europy niezbędnej pomocy w razie awarii, "innych zdarzeń", wypadku lub kradzieży pojazdu. Świadczenie w ramach tych wariantu polegają na:
 • pomocy informacyjnej (np. informacja serwisowa, przekazanie wiadomości czy pomoc tłumacza)
 • pomocy serwisowej (np. serwis na miejscu zdarzenia, holowanie, dostarczenie paliwa)
 • pomocy w podróży (np. kontynuacja podróży albo powrót do miejsca zamieszkania czy dostępne w wariancie Złotym+ zakwaterowanie)
 • organizacja pojazdu zastępczego na okres do 5 dni w wariancie Złotym i do 10 dni w wariancie Złotym+
W wariancie Złotym dla pewnych świadczeń obowiązują kilometrowe ograniczenia odpowiedzialności WARTY. Dotyczą one realizacji świadczeń pomocy serwisowej w następstwie zdarzeń, które wydarzyły się w odległości mniejszej niż 25 kilometrów od miejsca zamieszkania (w przypadku awarii i "innych zdarzeń"). Powyższe ograniczenie nie dotyczy natomiast wariantu Złotego+, w którym poza zniesieniem limitów kilometrowych WARTA oferuje dodatkowo pomoc medyczną i opiekę medyczną. Wariant Platynowy to jedyna taka oferta dostępna na rynku. Zapewnia najszerszą ochronę assistance tak w Polsce jak i poza jej granicami. Jego dwie najistotniejsze cechy to:
 • holowanie pojazdu bez limitu kilometrów w przypadku zdarzenia na terenie Polski
 • pojazd zastępczy na czas naprawy, w przypadku, gdy po wypadku trafi on do warsztatu partnerskiego WARTY
a ponadto dostępność następujących rodzajów pomocy i świadczeń:
 • pomoc informacyjna - informacja serwisowa, przekazanie wiadomości oraz pomoc tłumacza
 • pomoc serwisowa - serwis w miejscu zdarzenia, zorganizowanie parkingu, odbiór pojazdu naprawionego lub odzyskanego po kradzieży, ekspertyzę techniczną oraz złomowanie pojazdu
 • pomoc w podróży - zakwaterowanie nawet w czterogwiazdkowym hotelu, kontynuacja podróży lub powrót Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania
 • organizacja pojazdu zastępczego po wypadku, kradzieży, awarii
 • pomoc medyczną - powrót Ubezpieczonych do miejsca zamieszkania (kierowca zastępczy), natychmiastową wizytę lub opiekę, dostarczenie niezbędnych lekarstw, rehabilitację i pomoc psychologa
 • usługi pomocowe - a w ramach tych usług m.in. organizacja wymiany opon, mycia pojazdu albo "night drivera" (jednej spośród nich, jeden raz w okresie ubezpieczenia), informacja o natężeniu ruchu drogowego, infolinia prawna czy cała gama usług osobistego asystenta
Ofertę ubezpieczeń rocznych uzupełniają dwa warianty krótkoterminowe - Podróżnik 15 i Podróżnik 30 zawierane odpowiednio na 15 lub 30 dni. Szczegóły oferty sprawdź u naszego agenta.

Przydatne linki: